Het UBO-register is onderdeel van de Vierde Anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie. De richtlijn moet door lidstaten voor 27 juni 2017 zijn omgezet in nationale wetgeving.

In het register moeten de Ultimate Beneficial Owners (natuurlijke personen) geregistreerd worden die voor meer dan 25% (in)direct eigendom of zeggenschap hebben in een rechtspersoon of personenvennootschap.  Met het UBO-register moet de informatie van (uiteindelijk) belanghebbenden in juridische entiteiten openbaar worden. Het register is bedoeld om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen.

Gedragscode gemeente

Het UBO-register zou voor gedragscodes van gemeentes een een duidelijk criterium kunnen zijn voor de belangen van politieke ambtsdragers. De gedragscode is zo makkelijker te handhaven.