Gemeenten mogen camera’s op openbare plaatsen hangen als dat noodzakelijk is om de openbare orde te handhaven. Openbare plaatsen zijn gebieden die voor iedereen toegankelijk zijn.

Aan het plaatsten van camera’s op openbare plaatsen zijn wel voorwaarden verbonden.

Voorwaarden cameratoezicht gemeente

Belangrijke voorwaarden zijn:

  • Andere maatregelen zijn niet voldoende gebleken om de openbare orde te handhaven.
  • De inzet van camera’s staat niet op zichzelf, maar gebeurt in combinatie met andere maatregelen. Zoals (betere) straatverlichting of toezicht op straat.
  • De gemeente moet mensen informeren over het cameratoezicht, bijvoorbeeld met bordjes.
  • Nemen de camera’s ook geluid op? Of worden er op een andere manier geluidsopnames gemaakt? Dan moet de gemeente mensen daarover ook informeren.
  • De gemeente mag de camerabeelden niet langer dan 4 weken bewaren.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens